Informaciono-komunikacione tehnologije

 

PRVA GODINA

Redni brojNaziv predmetaECTS/ESPB
1Metodologija naučnog istraživanja6
2Razvoj informaciono-telekomunikacionih tehnologija7
3Upravljanje istraživanjem i razvojem u IKT7
4Kriptografija7
5Izborni 17
6Izborni 27
7Projektni zadatak (stručna praksa)5
8Studijsko istraživački rad4
9Master diplomski rad10

 

Izborni predmeti
1Upravljanje mrežama
2Upravljanje razvojem novih tehnologija
3Zaštita podataka i bezbednost u IKT
4Sistem kvaliteta u IKT

 

Prijavite se odmah!