Prof. dr Miomir Petrović

Doktorat:

Mitska matrica u medijskim i umetničkim tekstovima (roman, film, drama i slika), Univerzitet umetnosti u Beogradu, Interdisciplinarne nauke o umetnosti, 2008.

Magistar/Master:

Dela savremenih domaćih dramskih pisaca u pozorištu Atelje 212 u razdoblju 1967-1987, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, odsek za Teatrologiju, 1999.

Diploma:

Odsek za Dramaturgiju, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, 1995.

Kontakt E-mail:

miomir.petrovic@iui.rs

Hobi:

Jedan od produktivnijih domaćih proznih pisaca srednje generacije. Autor 20 knjiga od čega 12 romana. Romani (izbor): Persijsko ogledalo (Geopoetika 2001), Arhipelag (Geopoetika 2003), Lisičje ludilo (Laguna 2005), Staklena prašina (Laguna 2006), Libansko leto (Laguna 2007), Bakarni bubnjevi (Laguna 2009), Galerijeve vatre (Laguna 2011), Tečni led (Prosveta 2011), Miris mraka (Laguna 2013). Dobitnik Oktobarske nagrade grada Beograda.

Književnost, Kreativno pisanje, Biciklizam (nekadašnji takmičar, danas učesnik brojnih veteranskih trka).