Prof. Aleksandar Ilić

Magistar/Master:

My Phobia Pternofobia, Konzervatorijum za muziku i ples Trinity Laban London UK, 2012.

Diploma:

Rukovođe projekata u Narodnom pozorištu, plesna predstava "Viva la vida!". Fakultet za medije i komunikacije, 2009.

Hobi:

Poezija, pisanje i motorcycling.

Video:
Život i karijera: Aleksandar Saša Ilić