Doc. dr Stanko Bulajić

Doktorat:

Dizajniranje i pozicioniranje slobodnih zona u uslovima globalizacije međunarodne trgovine, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, 2014.

Magistar/Master:

Uticaj menadžmenta na pravno-ekonomski aspekt slobodnih zona kod nas i u svetu, Fakultet za menadžment, 2008.

Diploma:

Slobodne i carinske zone u SCG, Fakultet za menadžment, 2004.

Kontakt E-mail:

stanko.bulajic@fim.rs

Hobi:

Sport, pozorište, Case study takmičenja.