Organizacija studija

Nastava na Fakultetu je interaktivnog karaktera, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja.

Studenti će imati mogućnost neposredne saradnje sa predmetnim nastavnicima, praktične provere stečenih znanja u specijalizovanim računarskim učionicama, ispoljavanje pojedinačne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i izražavanja.

Studije su organizovane kroz predavanja, praktične i laboratorijske vežbe, izrade seminarskih radova, praksu.