Menadžment (Osnovne studije)

 

 

Prva godina

 Redni broj Naziv predmeta ECTS/ESPB
1.Marketing6
2.Preduzetništvo6
3.Mikroekonomija6
4.Engleski jezik 11
5.Osnove računovodstva6
6.Osnove IT6
7.Sociologija6
8.Engleski jezik 21
9.Izborni jezik 11
10.Osnove menadžmenta7
11.Makroekonomija7
12.Računarske aplikacije7

 

 

 

Druga godina

 Redni broj Naziv predmeta ECTS/ESPB
13.Statistika i verovatnoća7
14.Interkulturni menadžment4
15.Upravljanje projektima7
16.Pregovaranje7
17.Engleski jezik 31
18.Izborni jezik 21
19.Organizaciono ponašanje7
20.Kvantitativne metode7
21.Engleski jezik 41
22.Komunikacione veštine7
23.Liderstvo7
24.Izborni jezik 31
25.Upravljanje promenama3

 

 

Treća godina

 Redni broj Naziv predmeta ECTS/ESPB
26.Upravljanje ljudskim resursima4
27.Menadžment informacionih sistema3
28.Engleski jezik 51
29.Izborni jezik 41
30.Sistemi za podršku odlučivanju3
31.Izborni blok 17
32.Izborni blok 27
33.Izborni blok 36
34.Izborni blok 46
35.Strategijski menadžment5
36.Studentska praksa8
37.Završni rad9

 

Izborni blok 1:

  1. Menadžment kvaliteta
  2. Menadžment u kreativnoj industriji

Izborni blok 2:

  1. Inženjerski menadžment
  2. Odnosi sa javnošću u kulturi

Izborni blok 3:

  1. Logistika
  2. Organizacija kulturno scenskih događaja

Izborni blok 4:

  1. Energetski menadžment
  2. Menadžment medija

Izborni blok jezika 1, 2, 3, 4

  1. Francuski jezik
  2. Španski jezik