Inženjerski menadžment (Osnovne studije)

Fakultet za inženjerski menadžment organizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine, odnosno osam semestara, iz oblasti inženjerskog menadžmenta. Nakon završenog ovog nivoa studija student stiče zvanje Diplomirani inženjer menadžmenta (240 ESPB poena).

 
Studijski program je sastavljen od obaveznih i izbornih predmeta. Na strukturu studija student može uticati sa izbornim predmetima, samim tim, oblikovati svoj akademsko-stručni profil.

Nastava na osnovnim studijama je interaktivnog karaktera, obavezno uključuje primere iz prakse, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja. Realizacija studijskog programa se odvija i kroz mentorski rad. Student neposredno sarađuje i sa predmetnim nastavnicima, praktično proverava i stečena znanja u specijalizovanim računarskim učionicama, ima priliku za ispoljavanje pojedinačne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i izražavanja. Kvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se kroz primenu sledećih nastavno metodičkih formi:

  • predavanja,
  • izvođenja praktičnih i laboratorijskih vežbi,
  • izradu seminarskih i drugih stručnih radova i prezentaciju istih,
  • diskusiju između studenata i naučno nastavnog osoblja sa naglašenom razmenom mišljenja,
  • primena savremenih metoda analize slučaja,
  • osposobljavanja studenata za rad po projektnom principu, kao i za timski rad,
  • obavljanja stručne prakse.

Pogledajte nastavni plan osnovnih studija i preuzmite Informator o upisu.

Prijavite se odmah na osnovne studije!