Kontakt

Centar za međunarodnu saradnju

Fakultet za inženjerski menadžment
Bul. vojvode Mišića 43, 11000 Beograd, Srbija
international@fim.rs