Tim centra za razvoj karijere

Direktor Centra za razvoj karijere
Doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović

Tatjana Ilić-Kosanović je odgovorna za strategiju i planove Centra, kao i za karijerno vođenje i savetovanje studenata. Tatjana Ilić-Kosanović ima osmogodišnje iskustvo u vođenju univerzitetskih centara za razvoj karijere i karijernom vođenju i savetovanju studenata. Ona je najsavremenija znanja o radu visokoškolskih centara za razvoj karijere donela iz SAD.

Tatjana Ilić-Kosanović je radila više godina u oblasti upravljanja ljudskim resursima i menadžmenta znanja, kao i u Ambasadi SRJ u Vašingtonu, kabinetu gradonačelnika Skupštine grada Beograda i prosveti.

Tatjana Ilić-Kosanović je diplomirala Istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i magistrirala, a zvanje Master organizacije i upravljanja ljudskim resursima stekla je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla“ na temu upravljanja visokoškolskim centrima za razvoj karijere.

Savetnik za akademski razvoj studenata
Prof. dr Vladimir Tomašević

Prof. dr Vladimir Tomašević je odgovoran za praćenje potencijala studenata za dalji akademski razvoj.

Prof. dr Vladimir Tomašević započeo svoju karijeru kao Istraživač na Univerzitetu u Kembridžu, gde je postao i Prorektor. Vratio se u Srbiju 2004. godine, gde je postao konsultant i Project Manager na projektima iz oblasti privatizacije, reorganizacije i poboljšanja efikasnosti proizvodnje. Prof. dr Vladimir Tomašević je akademsku karijeru nastavio kao docent na Univerzitetu Singidunum 2007. godine.

Prof. dr Vladimir Tomašević je diplomirao Građevinu na Univerzitetu u Edinburgu, magistrirao Menadžment u građevini na Univerzitetu u Kembridžu, gde je i doktorirao u oblasti Inženjerskog menadžmenta.

Savetnik za saradnju sa privredom i savetovanje studenata
mr Arso Vučević, psiholog

Mr Arso Vučević je odgovoran za planiranje i sprovođenje programa saradnje sa privredom, kao i za psihološko savetovanje studenata.

Mr Arso Vučević je osnovao Centar za savremene veštine u Beogradu, radio je kao predavač na City College i kao akademski direktor i predavač na University of New York u Beogradu. Mr Arso Vučević je držao mnogobrojne treninge iz oblasti liderstva i organizacionog ponašanja.

Mr Arso Vučević je diplomirao psihologiju na Sheffield Univerzitetu i magistrirao na London School of Economics.

Savetnik za rad sa studentima sa posebnim potrebama
Snežana Ljuštanović Šćekić, dipl. defektolog – logoped master

Snežana Ljuštanović je odgovorna za planiranje i sprovođenje programa za rad sa studentima sa posebnim potrebama.

Snežana Ljuštanović je započela karijeru u oblasti govorno-jezičke patologije. Bila je šef studentske službe na fakultetu FPI, kao i saradnik univerzitetske službe integrisanih studija Univerziteta Singidunum.

Snežana je diplomirala na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Logopedija. Trenutno je na master studijama iz oblasti Marketinga i Menadžmenta.

Saradnik za podsticanje preduzetništva kod studenata
Milena Milićević, profesor engleskog jezika master

Milena Milićević je odgovorna za planiranje i organizovanje programa za podsticanje preduzetništva kod studenata.

Milena Milićević je završila master studije Engleskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zatim i master studije menadžmenta na Univerzitetu u Kembridžu. Kao praktikant i volonter radila je u Nemačkom parlamentu u Berlinu, na Univerzijadi u Beogradu, Svetskom odbojkaškom prvenstvu u Rimu, Olimpijskim igrama u Londonu. Radi na projektima inovacija u poslovanju i obrazovanju, kao i na projektima podsticanja preduzetničkog mentaliteta.