Misija centra za razvoj karijere

Centar za razvoj karijere motiviše i pomaže studentima osnovnih i diplomskih studija da donose kvalitetne odluke o svojoj karijeri, obezbeđujući im resurse, posebne programe i individualna savetovanja na temu razvoja karijere, kao i asistenciju u obezbeđivanju stručne prakse, zapošljavanju i izboru diplomskih studija.

Rad Centra je zasnovan na najnovijoj svetskoj teoriji i praksi karijernog vođenja i savetovanja, sa akcentom na karijerno vođenje i savetovanje studenata.