Ciljevi centra za razvoj karijere

Ciljevi:

Centar osposobljava studente da planiraju karijeru i sprovedu ciljanu i organizovanu potragu za poslom.
Centar osposobljava studente da razumeju mehanizme tržišta rada (putem PEST analize i drugih metoda).
Centar osposobljava studente da razumeju svoje jake i slabe strane (putem lične SWOT analize, simulacija testiranja i Assessment centara).
Centar osposobljava studente da razvijaju dodatna znanja i veštine, potrebne na tržištu rada.
Centar osposobljava studente da se predstave potencijalnim poslodavcima putem CV-ja, propratnog pisma i ponašanja na intervjuu.
Centar promoviše partnerstvo sa privredom, putem gostovanja poslodavaca i profesionalaca, obezbeđivanja stručne prakse i pripravničkog staža na obostranu korist studenata i poslodavaca.