Međunarodni projekti

Fakultet za inženjerski menadžment učestvuje sa institucijama iz inostranstva u realizaciji projekata u svojstvu koordinatora ili partnera na projektu. Projekti su finansirani iz fondova EU kao i nacionalnih tela, pre svega Ministarstva kulture i informisanja.