Akreditovani centar Vrbas

Fakultet za inženjerski menadžment otvorio je novi Centar u Vrbasu, kao jedini fakultet koji je akreditovan u Vrbasu.

Programi koje je akreditovala Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije:

  • Osnovne akademske studije: Inženjerski menadžment;
  • Master akademske studije: Inženjering i menadžment bezbednosno-informacionih sistema.

Zainteresovani kandidati mogu da dobiju sve potrebne informacije u Studentskoj službi.

Kontakt
Milena Orbović, Referent Studentske službe

Adresa:
Panonska 2
21460 Vrbas
Srbija

Telefon:
+381 21 382 42 32

E-mail: vrbas@fim.rs