Dozvola za rad / Akreditacija

Fakultet poseduje Dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, kao i Akreditaciju i međunarodno priznanje, što se može proveriti na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije: http://www.kapk.org/index.php?lang=sr.